Daruj den doma

Daruj den doma

Podpořte domácí hospic v Litoměřicích

Projekt Hospic sv. Štěpána Stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:Hospic sv. Štěpána stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Identifikační číslo EIS:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010380

Program:134/06_16_072/CLLD_15_01_234

Název výzvy:7.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Poskytovatel projektu:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu:Hospic sv. Štěpána, z.s.

Finanční hodnota projektu:3 407 620,78 Kč/ 3 237 239,74 z prostředků EU

Termín realizace projektu:červen až prosinec 2019

Projekt spočívá ve stavební úpravě přední části objektu a suterénu budovy Hospice sv. Štěpána. Tato stavební úprava povede jednak k vytvoření nového zázemí pro poskytování Odborné sociální poradny tím, že vznikne prostor pro samostatnou kancelář Odborného sociálního poradenství, jednak v odvodnění stávajícího zázemí sociálních služeb a ve vybudování nových skladovacích prostor pro pomůcky zapůjčované v rámci fakultativní služby Odborné sociální poradny, a také vybudováním širšího, technicky vyhovujícího bezbariérového nájezdu - nájezdové rampy, která umožní pohodlnější a bezpečnější manipulaci s uživateli pobytových služeb z a do objektu Hospice.

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům.

Děkujeme.


Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz


© Webdesign a redakční systém: Jasnet, spol. s.r.o